top of page

Park Dreszera

Jeden z najpopularniejszych parków na Mokotowie, położony w samym sercu Starego Mokotowa, w kwartale ulic Puławskiej, Krasickiego, Ursynowskiej i Odyńca. Park gen. Gustawa Orlicza-Dreszera powstał przed II Wojną Światową, ale do dziś przetrwał sam kształt parku.


Fot. Adrian Grycuk

W okresie międzywojennym Warszawa stanęła przed wyzwaniem zagospodarowania pofortecznych terenów. Jednym z takich obszarów był punkt oporu M-Cze. Po 1909 roku w ramach likwidacji twierdzy, fort został rozbrojony, jedną z międzyfortecznych ulic jest obecna ulica Ursynowska, a teren po dawnym umocnieniu zamieniono w park, którego rezultatem było wytyczenie nowej ulicy równoległej do Ursynowskiej — ulicy Odyńca.


Park założono w 1938 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Na projektanta wybrano inżyniera Zygmunta Hellwinga — architekta krajobrazu, który zaprojektował między innymi łódzki Ogród Botaniczny. Hellwing nadał Parkowi Dreszera stylu modernistycznego o symetrycznej kompozycji. Centralną częścią są dwie zaokrąglone rabaty przecięte wzdłuż dłuższej osi główną aleją dzielącą park na dwie równe części, wokół ogrodzenia wytyczone zostały mniejsze ścieżki żwirowe.


Park Dreszera 1935


Oficjalne otwarcie nastąpiło 26 czerwca 1938 roku. Park zajmuje powierzchnie 2,8 ha, choć początkowo planowano stworzyć park od ulicy Puławskiej aż do ulicy Wołoskiej, jednak obecne do dzisiaj ogródki działkowe przy ulicy Odyńca oraz wybuch II wojny światowej zaprzepaściły te plany. W przedłużeniu parku miał mieścić się obszerny plac zabaw dla najmłodszych, zamiast tego w 1946 stworzono ogród jordanowski przy alejach Niepodległości.


Park Dreszera 1945


Park Dreszera w okresie II wojny światowej został doszczętnie zniszczony, łącznie z drzewostanem. Podczas Powstania Warszawskiego park pełnił funkcję cmentarza tymczasowego. Walki Powstańców w tym rejonie trwały do 27 września. Po wojnie ciała ekshumowano i przywrócono pierwotny wygląd parku w 1951 roku. Po odtworzeniu infrastruktury i roślinności, park ponownie służył mieszkańcom, jednak stracił on swojego patrona, od tego czasu nazywał się Parkiem Mokotowskim. Choć jego oficjalna nazwa została zmieniona na ponad pół wieku, to dla kolejnych pokoleń mieszkanek i mieszkańców Mokotowa dalej był Parkiem Dreszera, który prawnie powrócił dopiero pod koniec 2012 roku.

Fot. Jolanta Dyr

Na przestrzeni lat w parku zachodziło wiele zmian. W 1985 roku w jego zachodniej części postawiono pomnik Powstańców Mokotowa — żołnierzy AK pułku „Baszta”. Zaprojektowany przez Eugeniusza Ajewskiego. Monumentalny głaz przecięty w połowie, gdzie usytuowano znak Polski Walczącej, wydobyty przy budowie metra.

12 marca 1989 roku park wpisano do rejestru zabytków. Na początku nowego milenium od strony ulicy Odyńca powstał plac zabaw. Od stycznia do lipca 2007 roku trwała kompleksowa modernizacja parku. Dzięki przeprowadzonym pracom powrócono do pierwotnej wizji projektanta, a cały kompleks odzyskał swój dawny blask. Oprócz naprawy nawierzchni, uporządkowania roślinności czy ogrodzenia parku, pojawiła się mała architektura, a cały teren doświetlono. Przybyło więcej zróżnicowanej zieleni, dzięki której powstało kilka stref. Od strony Krasickiego panuje kameralna atmosfera, z dużą ilością krzewów, wysokich drzew porośniętych bluszczem, idąc na wschód, mijamy ozdobne rododendrony, główną aleją docieramy do fontanny, która jest centralną częścią czterech trawników o łącznej powierzchni 40 arów.


Fot. Adrian Grycuk

Wzdłuż głównej alei posadzone zostały amerykańskie lipy odmiany „Stellata” boczne alejki obsadzone kasztanowcami zwyczajnymi, porasta bluszcz zwyczajny.


Przez wiele lat wokół, jak i w samym parku działało wiele punktów usługowych, od strony Puławskiej przy przystanku stał kiosk, a przy wejściu do parku „Mysiadło”, gdzie sprzedawane były warzywa, owoce i kwiaty. Kwiaciarnia znajdowała się również przy ulicy Ursynowskiej. Dawniej na przeciwko zajezdni PKS, obecnie stacji paliwowej — stoi kawiarnia. Przy placu zabaw od strony Odyńca na terenie parku w okresie letnim stawiany jest ogródek gastronomiczny pobliskiej restauracji.

Od 2010 roku od początku lipca do końca sierpnia w parku odbywa się otwarty festiwal Dreszer Jazz.

_

Gustaw Orlicz-Dreszer ps. „Orlicz” — żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, kawalerzysta, generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik I Wojny Światowej i walk o niepodległość Polski w wojnie polsko-bolszewickiej. Zginął 16 lipca 1936 w katastrofie lotniczej samolotu.

Comments


bottom of page